Nøkkelord


Bilde med treklosser til Keyword artikkelKeywords
 / nøkkelord er kanskje noe det aller viktigste å tenke gjennom før/når du skriver innhold på nettsidene dine! Når noen skal finne informasjon på nettet søker de på ett eller flere ord eller en setning. i en av søkemotorene. Dette kalles for nøkkelord / KeyWords / key phrases.

Merk at nøkkelord nødvendigvis ikke er det samme som ett enkelt ord. Det kan også være 2-3 enkle ord (short tail) eller hele setninger (long tail). For enkelhets skyld kaller jeg det for nøkkelord.

 

Noen forklaringer til forskjellige nøkkelord begrep.

Hoved/Seed Hoved geskjeft Dyrebutikk
Short tail Nøkkelord i kortform Halsbånd hund
Long tail Nøkkelord i langform Svart halsbånd til hund med lys

En setning, for eksempel et spørsmål – «hva koster et ???», eller «best pris på ???» – er også definert som nøkkelord. For at noen skal finne din side må siden din inneholde nok ord/informasjon om det brukeren søkte etter. Bruker du flere ord eller en hel setning i søkefeltet på Google får du bedre match. Jo bedre du spesifiserer søket ditt, jo bedre treff får du fra søkemotoren. Det samme gjelder når du skrive artikkelen din – bruk nok ord/fraser slik at søkemotorene skjønner hva innholdet ditt gjelder. Det er i grunnen ganske åpenbart, men det er ikke alle som tenker så nøye på dette når nettsiden og teksten skal lages/publiseres.

Eksempel; Du har en nettside der du selger utstyr til hunder, du har spesialisert deg på å selge halsbånd. Når noen søker generelt etter «halsbånd til hund» vil de få hundretusenvis av treff på Google. Sannsynligheten for at din nettside er blant topp 10 på førstesiden til Google er liten.

 

Vær spesifikk med nøkkelord.

Du må med andre ord bli mer spesifikk og konkret når du lager nettsiden din. Du må skrive teksten slik at den svarer på intensjonen til søkeren.

Et søk etter «eksklusive halsbånd til hund» reduserer antall sider betraktelig, «diamant halsbånd til hund» enda mer og «eksklusive diamant halsbånd til hund» enda litt til. Sjansen for at din side skal være blant topp 10 øker såfremt innhold på nettsiden din inneholder disse nøkkelordene. Altså at du i teksten har skrevet at du har «eksklusive halsbånd til hund».

Du kan jo argumenter med at du kanskje mister noen lesere med å være så spesifikk. Men potensielle kunder som søker såpass spesifikt har en viktig bonus for deg -> du vet at de er på jakt etter «eksklusive diamant halsbånd til hund», de er sannsynligvis i kjøpemodus. Du har med andre ord tiltrukket deg akkurat de besøkende du vil ha og det gir deg den aller beste muligheten til å få omsatt dette til en konvertering (salg eller annen handling du ønsker å oppnå).

Å finne de rette nøkkelordene eller fraser er ikke lett. Det er ofte høy konkurranse på de mest brukte. Og nettsteder eller domener med autoritet vil automatisk rangere bedre enn de med lav autoritet. For deg gjelder det da å være litt smartere enn konkurrentene og kanskje finne din nisje i markedet.

 

Noen søkeordverktøy

Et godt verktøy for å finne relevante nøkkelord eller fraser er for eksempel Googles egen Keyword planner (Søkeordplanlegger): Merk: du må ha en Google Adwords konto (gratis å bruke den også) for å kunne bruke verktøyet. På sidene til Google finner du hjelpesider om hvordan du kommer i gang med dette verktøyet.

Et annet bra og gratis verktøy er Neil Patel’s Ubersuggest. Dette verktøyet er lettere å bruke og å komme i gang med.

Ellers vil jeg også anbefale Semrush sitt verktøy som også finnes i en begrenset gratisversjon. Gratisversjonen kan gi deg veldig mye informasjon.

Videre i denne artikkelen vil jeg bruke bl.a. Ubersuggest og Semrush som eksempel. Det finnes ganske mange andre verktøy en kan bruke, men de gode verktøyene må en kjøpe og de er relativt dyre. Det finnes også en god del andre gratisverktøy, men veldig få som støtter norsk språk.

MERK her at denne gjennomgangen ikke går inn på alle detaljer over alle muligheter som finnes i disse verktøyene. Jeg går heller ikke i detalj på hvorfor velge et nøkkelord fremfor et annet. Fokus er utelukkende å finne mange potensielle nøkkelord.

 

Noen nøkkelord kan være vanskelige å rangere for siden andre nettsteder kan være mer autorative enn ditt. Disse vil derfor rangere bedre enn deg for de samme begrepene. Andre nøkkelord kan ha så liten trafikk at det kanskje ikke er bryet verd å legge arbeid ned rundt dette. I Ubersuggest får du en indikasjon på hvor vanskelig et søkeord kan være. Bruk gjerne «vanskelige» ord i teksten din, men ikke bygg opp alt innhold rundt disse. Er du i tvil, så legg søkeordet til side inntil videre og bruk det ved en senere anledning. Eksempel:

Det er ikke så mange som søker etter dette (halsbånd til hund), men det er relativt lett å rangere for dette.

Her er det større søkevolum, men det kan være vanskelig å rangere for dette.

Her er det større søkevolum og relativt lett å bli rangert (altså komme på side 1 i Googles søkeliste).

Merk at tallene kun er indikasjoner, men det gir en pekepinn.

 

Den generelle regelen er å ikke forsøke å rangere for søkeord med høyt søkevolum og høy vanskelighetsgrad. Med mindre du selv har en autorativ side, vil du sannsynligvis ikke kunne oppnå å komme på Googles topp 10 liste. Men som nevnt, ta gjerne med «vanskelige» ord i teksten din. I rett kombinasjon med et annet søkeord kan det klaffe. Og over tid så kan det bedre rangeringen din.

PS! I disse dager er søkemotorene såpass smarte at du nødvendigvis ikke må skrive frasen «halsbånd hund» direkte i teksten din (denne ordsammensetning er ikke bra). Men har du nevnt «halsbånd» og «hund» flere ganger i artikkelen så vil Google sannsynligvis skjønne dette og du kan likevel bli rangert på frasen «halsbånd hund».

 

Hvordan finne de rette nøkkelordene?

Dette er den vanskeligste delen og den delen som tar tid. Men det er viktig at dette blir gjort. Du får en mye lettere jobb når du skal skrive artiklene dine, samt at artiklene vil bli mer målrettet.

Forsøk å forstå den som søker, hva søker de etter, hvordan formulerer de søkene sine, etc. Spør gjerne venner og bekjente hvordan de ville gått frem for å finne ditt produkt på nett.

Du spør utenforstående fordi de ikke kjenner bransjen eller produktet ditt så godt som deg selv. Du er sannsynligvis foruintatt og tenker gjerne på -for deg- åpenbare nøkkelord for din bransje eller fagfelt. Men det er langt fra sikkert at en utenforstående tenker som deg, de har sannsynligvis et annet tankesett. Dette kan hjelpe deg å finne andre muligheter som du selv ikke tenker på.

Skriv deretter opp alle nøkkelord (enkle ord eller setninger) som du og andre foreslår. Du bør komme opp med et 10 talls eller flere hoved nøkkelord eller begrep for din virksomhet eller emne.

Eksempel; Jeg holder meg fremdeles i «hundeverdenen» (har ikke hund selv)😊

Du selger utstyr til hunder og kan f.eks. ha kommet frem til følgende nøkkelord;

 • Halsbånd til hund
 • Hundeleker
 • Tørrfor til hund
 • Våtfor til hund
 • Hundefor
 • Hundebur
 • Hundeshampo
 • Bøker om hund

Disse nøkkelordene tar du med deg videre til Ubersuggest og Semrush

 

Ubersuggest

I Ubersuggest vil du få mer enn 600 forslag for «halsbånd til hund» og mange av disse har ikke noe med hund å gjøre i det hele tatt. Mange har heller ikke noe med halsbånd å gjøre, men er likevel relatert til hund. Gå gjennom listen og merk av alle de nøkkelordene du mener du vil ha med videre.

Deretter eksporterer du alt til en CSV fil (knapp nederst på siden). Gjenta prosedyren for de andre nøkkelordene du har på den opprinnelige lista.

 

Semrush

OBS for Semrush: Du får dessverre ikke eksportert eller sett så mye i gratisversjonen.

Du får heller ikke brukt Semrush verktøyet mer enn x antall ganger per måned uten å betale.

Men du får ofte ut mye nyttig info selv med disse begrensningene.

Gjør gjerne det samme med noen av de mest aktuelle nøkkelordene i Semrush (vær selektiv på grunn av begrensningene). Her vil du sannsynligvis få færre nøkkelord, men du kan finne andre nye ord som du ikke fikk med Ubersuggest.

Kopier ut de nøkkelord som ikke finnes i Ubersuggest og lim de inn i et regneark.

Begge verktøy har en «Volume» kolonne som indikerer hvor ofte et gitt nøkkelord blir søkt hver måned. Her er det stor feilmargin og de forskjellige verktøyene opererer med forskjellige utregningsmetoder.

Men i illustrasjonen over fra Semrush ser du at «halsbånd til hund» har et volum på 10, mens «halsbånd hund» har et volum på 480. altså mange fler som søker etter det siste begrepet. Selv om det er stor feilmargin her, så illustrer dette hvorfor du skal spørre venner om hva de ville søkt etter. For et annet begrep kan gi langt flere treff. Se også tidligere bilder hentet fra Ubersuggest. Dette gir deg en pekepinn på hvilke nøkkelord du skal eller ikke skal bruke.

Samle alle nøkkelord i ett regneark og sorter dem på «Keyword». Gå gjennom listen og slett alle duplikater.

TIPS!

Legg merke til at begge verktøy også presenterer en liste med nettsider som rangerer for det nøkkelordet du la inn. Dette er sannsynligvis dine konkurrenter. Noter opp disse (i alle fall de 10 første), disse skal vi bruke senere. I Ubersuggest kan du klikke på disse og få listet opp hva hver av disse igjen rangerer på.

 

Du har forhåpentligvis nå fått en liste med mange 100 søkebegrep som er relatert til din bransje. I tillegg har du funnet minst 10+ av de argeste konkurrentene dine som rangerer for de nøkkelordene du la inn.

Men vent – du er ikke ferdig enda – dette kan bli mye bedre.

 

Hvilke nøkkelord rangerer konkurrentene dine på?

Gå tilbake til Semrush og skriv inn domenenavn til en av dine konkurrenter. OBS velg «Domain overview». Du vil da bl.a. få en liste over hvilke nøkkelord som konkurrenten din rangerer for og hvilken posisjon (Pos.) dette nøkkelordet har på SERP (Search Engine Results Page):

Dette er nøkkelord konkurrenten din rangerer på. Som du ser over så har de ett nøkkelord på 1’ste plass og ett på 6 plass. Selger du det samme så bør du også få med slike nøkkelord.

Du kan trykke på «View full report» for å få vist flere nøkkelord, men du får ikke sett mer enn 10 ord i gratisversjonen.

De nøkkelord du finner her kan du også kopiere inn i regnearket ditt.

PS! I denne listen vil du også finne ord som ikke har noe med hund å gjøre – du kan sannsynligvis se bort fra disse.

 

Hvordan finne enda flere nøkkelord?

En annen metode for å finne enda flere nøkkelord er å gå til Niche laboratory og skrive inn nøkkelordet ditt.

Denne er ikke helt «norskvennlig», men du kan finne interessante ord her. Kopier eventuelle ord herfra inn i Ubersuggest og eksporter resultatet som nevnt tidligere.

Du kan også prøve For the future -Heller ikke «norskvennlig» og virker best med 1 ords nøkkelord. Noen ganger får en dessverre ingen treff. Men de gangene en får treff kan en finne begreper som er meget interessante. PS! Jeg ser at selve verktøyet ikke er tilgjengelig i skrivende stund. Men kom tilbake her senere, de skal legge det ut.

Du kan lese mer om semantiske nøkkelord og tf-idf i egen artikkel.

 

Noen andre metoder for flere nøkkelord:

Sorter ut de enkle nøkkelordene (ikke fraser) som du mener er de aller mest relevante og gå til Answer the public (ATP)

Her velger du Norsk (NO) som språk og legger inn ett nøkkelord. ATP vil deretter gi deg en hel del såkalte «short/long tail keywords» med fokus på spørsmål folk har rundt emne. Du får også alle slags kombinasjoner med preposisjoner og sammenligninger. Dette er søkebegrep som faktis er/blir brukt og det kan gi deg mange nye ideer om hva du skal ha med i teksten din.

Du kan laste ned listen ved å velge Download CSV oppe til høyre

Gjenta eventuelt prosessen med andre nøkkelord.

 

Bruk Googles auto fullfør (søkeforslag):

Når du begynner å søke etter noe vil Google liste opp forslag til søk for deg.

 

 Bruk Googles relatert forslag

Etter du har foretatt et søk (i dette tilfelle » halsbånd til hund med navn» vil Google aller nederst liste opp søk som er relatert til det du søkte på.

For begge disse gjelder: Dette er forslag som noen allerede har bruk og det er vel verd å ta med seg aktuelle begrep herfra til nøkkelord listen din.

 

Søkeintensjonen:

Et par ord om søkeintensjon før du går i gang med å skrive artiklene dine.

Når noen søker etter noe på nett dreier det seg ofte om å få svar på spørsmål. Derfor kan en gjerne fokusere artikler rundt det å svare på spørsmålene folk har. Dette kan appellere mange søkere men gir normalt ikke uttelling i form av et salg. Derimot kan det tiltrekke mange besøk. På slike sider (ikke salgsrettet) kan du i tillegg legge inn CTA (Call To Action) slik at du får leseren til å gjøre noe mer enn bare å lese artikkelen din. Det kan for eksempel være å melde seg på et nyhetsbrev, laste ned en bruksanvisning, eller salgstrettet.

Du må tenke på årsaken til at noe søker etter ditt produkt, tjenester eller hva du enn leverer. Vil de kjøpe noe, finne informasjon om noe, altså hvorfor søker de etter x?

Du kan med fordel planlegge innholdet ditt med bakgrunn i søkerens intensjon. Det er 4 generelle hovedintensjoner:

 • Navigering:        Merkevare og side / URL spesifikk
 • Informativ:        Hvordan, hva, når, hvor og hvorfor.
 • Undersøkende: Veibeskrivelse, vurderinger, åpningstider, priser
 • Transaksjoner: Kjøp og salg (ofte etter undersøkende søk)

De 2 siste vil gi deg best mulighet til å få gjort en «handel»

Eksempel:

Søkeord eksempel Intensjon Verdi
Oslo flyplass Navigering Liten
Hoteller i Oslo Undersøkende Middels
Pizza oppskrift Informasjon Liten
Best pris på fly Oslo til Bergen Transaksjon Høy

Sortering av nøkkelord.

Du sitter nå igjen med en lang liste over nøkkelord og begreper knyttet til ditt tema eller bransje. Nå er det på tide å sortere eller gruppere disse. Dette gjør du for å få bedre oversikt. Du har sannsynligvis nok nøkkelord til å skrive mange artikler om flere hoved emner.

NB1! For ikke å konkurrere med deg selv må du forsøke å ikke bruke de samme hovednøkkelordene i forskjellige artikler. Selvfølgelig vil det forkomme overlappinger mellom artikler, men forsøk og minimer dette. Velg deg forskjellige hovednøkkelord og forsterk artiklene med relevante støtte-nøkkelord. For eksempel; hvis hovednøkkelordet ditt er «foring av hund», så skriver du om det og bruker alle aktuelle støtte-nøkkelord (se lenger ned). Ikke bland inn endre emner som ikke er relevant til emnet «foring av hund».

 

NB2! Du må selvfølgelig ikke skrive alle artikler om alle emner med en gang. Begynn med det du tror du kan få best uttelling på eller det du brenner mest for. Ta deg god tid (uker, måneder eller år for den saks skyld), denne type arbeid er tidkrevende. Etter hvert som du skriver nye artikler må du forsøke å linke mellom dem der det er relevans eller mening. Gå gjerne tilbake til tidligere artikler og oppdater innhold med evt. nyheter eller forbedre disse på annen måte. Sakte men sikkert vil du bygge opp et solid innhold for dine lesere. Søkemotorene vil også oppfatte deg som seriøs og du vil etter hvert rangere bedre og bedre.

 

Velg deg ut et antall hovedartikler (hoved emner/hovednøkkelord) du ønsker å skrive om, og finn støtte-nøkkelord til hver av disse artiklene. Bruk gjerne et regneark til dette også. Eksempel;

Hovednøkkelord:      Foring av hund

Støtte-nøkkelord:      våtfor, tørrfor, når bør jeg mate hunden, hvor mye mat bør hunden ha til forskjellig alder, hvor mye drikke skal hunden ha, hva med matrester- er det bra for hunden osv.

Så snart du har hoved og støttenøkkelordene på plass blir det mye lettere å skrive en solid artikkel om emne!

Se også forrige artikkel om Søkemotoroptimalisering eller neste artikkel: Innhold på sidene dine.

 

Share This

Dele denne siden?

Kjekt om du vil dele denne siden via en av de sosiale plattformene nedenfor.